TÄLT.

Vi har byggt över 5000 tält under åren.
På pråmar, på tak, inomhus samt på 1000-tals gräsmattor, gårdsplaner och parkeringar.

Allt från bröllop till funktionärstält.