Nedan visas licenser, intyg och övrigt som krävs för vissa arbeten.

Om licenserna nedan inte är länkade beror det det på att den inte
lämpar sig för webben,  alternativt
att ansökning/förnyandet pågår.

Vänligen kontakta oss för mer information.