Captain är vår enklaste och billigaste bestickserie.