Vi samarbetar med Sveriges största uthyrare av hyrtoaletter, från bajamajor till lyxtoaletter.
Gå in på www.hyrtoaletten.se och boka själv det du vill ha.
Vill ni ändå att vi hanterar er totala hyra så gå in och se vad ni vill boka och kontakta oss.